top of page

Vrijwaring

Deze website is eigendom vanAdemende stenen

Contactgegevens: Breathing Bricks

Adres maatschappelijke zetel:Drongensesteenweg 241/106, 9000 Gent, België

Telefoon:+32 494561076

E-mailadres:info@breathingbricks.com

Bedrijfsnummer:BTW BE 0799 098272

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website gaat u uitdrukkelijk akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. is beschermd door intellectuele rechten en behoort Breathing Bricks of rechthoudende derden toe.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet beschouwd worden als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.

 

Breathing Bricks levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Breathing Bricks de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Breathing Bricks kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

Mocht u onjuistheden aantreffen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, neem dan contact op met de beheerder van de website.

 

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Breathing Bricks geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Breathing Bricks kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, schade aan programma's of andere gegevens van de gebruiker op het computersysteem, apparatuur, software enz.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het opnemen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Breathing Bricks verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en jurisdictie.

Op deze website is het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Gent, België, bevoegd.

bottom of page