top of page

Privacybeleid

Breathing Bricks verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Voor meer informatie, vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met info@breathingbricks.com

 

Verwerkingsdoeleinden

Breathing Bricks verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheerdoeleinden (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, solvabiliteitsbewaking, profilering en het versturen van marketing en gepersonaliseerde reclame).

 

Rechtsgrondslag(en) voor de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang bij ondernemerschap)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[Voor zover de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), klanten hebben altijd het recht om hun toestemming in te trekken.]

 

Overdracht aan derden

Indien dit nodig is om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Breathing Bricks groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met Breathing Bricks of met enige andere partner van Breathing Bricks Bakstenen.

Breathing Bricks garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van persoonsgegevens.

 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan de wettelijke vereisten (onder meer op het gebied van boekhouding).

 

Recht op inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6.1 (e ) of (f), inclusief profilering op basis van deze bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en mechanisch leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en deze persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Om bovengenoemde rechten uit te oefenen, wordt de klant verzocht om:

-           Adjust the settings of hun klantaccount; en/of

-           Send an e- mail naar het volgende adres: info@breathingbricks.com

 

Directe marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op marketing.

 

Klachten

De klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Persstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

Gebruik van 'cookies'.

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door een websiteserver in de browser van uw computer of op uw mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan alleen een machine identificeren.

 

'First party cookies' zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die bedoeld zijn om de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen aangepast door de gebruiker tijdens vorige bezoeken, of: een formulier met gegevens die eerder door de gebruiker zijn ingevuld tijdens eerdere bezoeken.

'Cookies van derden' zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar van derden, bijvoorbeeld marketing- of advertentieplug-ins. (Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de website eerst toestemming geven, wat kan gebeuren via een balk bovenaan of onderaan de website, met verwijzing naar dat beleid, wat desalniettemin niet belet verder browsen op de website.

 

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kunt u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Houd er wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen mogelijk niet correct verschijnen of dat u bepaalde applicaties niet kunt gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Google Analytics

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet gebruiken in combinatie met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u hierdoor mogelijk niet alle mogelijkheden van de website kunt benutten. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met het verwerken van deze informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

bottom of page